RoHS ve WEEE

Niton XRF Analiz Cihazlarıyla, Ağır Metaller Kontrol Altında!

Kurşun, Civa, Kadmiyum, Brom ve Krom'da Saniyeler İçerisinde RoHS Kontrolleri!

ABD üretimli Thermo Scientific Niton XRF analiz cihazlarıyla saniyeler içerisinde boyaların analizini yaparak Kurşun, Civa, Kadmiyum, Brom ve Krom değerlerini analiz edilebilmektedir. Niton XRF analiz cihazlarında bulunan Thermo Scientific patentli yazılım sayesinde, RoHS limitlerine göre analiz sonuçları karşılaştırılır ve analiz anında OK/RED(Pass/Fail) sonuçlarıyla birlikte operatörlere anında bildirilmektedir. Niton XRF analiz cihazlarıyla daha dar limitler için ilave program yer almaktadır. Bu program sayesinde 100 ppm limitlerin üzeri RED olarak tanımlanabilmektedir.

rohs we weee analizleri

Sektör için önerdiğimiz analiz cihazlarımız: