Haberler

Kırıkkale Tüpraş malzeme kontrollerini(PMI) Hitachi High-Tech PMI Master PRO ile yapmaya başladı!

24.01.2018

Kırıkkale Tüpraş, İzmit Tüpraş ın ardından Hitachi High-Tech PMI Master PRO kullanmaya başladı. Fe, Cu, Ni ve Al programları yüklü olan cihaz UVTOUCH pistolü ile Tüpraş Kırıkkale ye teslim edilecerek eğitimi tammalanmıştır. UVTOUCH pistol ile fosfor, kükürt analizi ve dubleks çeliklerde azot analizi yapılabilir.